KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince KAYAŞ Hukuk Bürosu olarak ziyaretçilerin kendileri tarafından sağlanan kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabileceğiz.İşbu bilgilendirme ile, KVKK hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukat Meslek İlke ve Kuralları ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda öngörülen düzenlemeler çerçevesinde; büromuzun sağladığı hizmetlerden yararlanabilmenizi temin edebilmek amacıylamüvekkillerimizin vermiş olduğu yetkiye ve  6698 sayılı KVKK’ na uygun şekilde işlenmektedir.

2. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, ses kayıtları, sözlü görüşme sırasında tutulan notlar, yazılı belge veya elektronik yazışmalar, Whatsapp vb. fiziki ve dijital ortamlarda toplanabilir. Telefonla gerçekleştirilen görüşmelerin ses kayıtları ve ses kaydı içerisinde yer alan kişisel verileriniz ve telefon numaranız kalite standartları gereği hizmet kalitesinin arttırılması, bilgi verme sürecinin yürütülebilmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilerek yeniden dönüş yapılabilmesi, danışma sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve danışan, bilgi talep eden kişilere doğru hitap edilebilmesi için sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacına bağlı kalınarak, yasal sürelere uygun olarak saklanacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır. İşleme amacının ortadan kalkmasıyla birlikte de imha edilecektir.

4.  Kanun kapsamındaki haklarınız:

KVK Kanun’un 11. maddesi gereğince; kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede başvurularınız sonuçlandıracaktır. Taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan usullere uygun olarak info@tugbakayas.av.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.