Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Kayaş Hukuk Bürosu, Enerji Hukuku, Ticaret Hukuku alanındaki profesyonel faaliyet geçmişi sayesinde farklı faaliyet kollarındaki gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.Büromuz verilen danışmanlık hizmetleri ile bağlantılı olarak hukukun her alanında iş ve dava takip etmekte, yetkili mercilere gerekli başvurularda bulunmakta ve bunların takibini gerçekleştirmektedir.Çalışma alanlarımızla ilgili her türlü hukuki sorun ve uyuşmazlıklar için verdiğimiz danışmanlık hizmetinde mali kayıpları önleyerek hızlı ve güvenilir çözümler sağlamaktadır.

 • Şirketlere vermiş olduğumuz dava ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden bir kısmı;
 • Enerji Piyasası ile ilgili lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür iş ve işlemler
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde her türlü yasal prosedürün takibi,
 • Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti,
 • Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri,
 • Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin TTK ilgili hükümleri gereğince bölünme , birleşme,devir ve nev’i değişikliği  süreçlerinin yürütülmesi,
 • Enerji santrallerinin arazi kullanım hakkını edinmelerine yönelik hukuki sürecin takibi, sözleşmelerin imzalanması, kamulaştırma davalarına yönelik avukatlık hizmetleri,
 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan  idari davaların takibi,
 • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri,
 • Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi,
 • Türbin  kurulum ,bakım ve servis hizmetlerine yönelik anlaşmaların hazırlanması,
 • EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali,
 • Enerjinin üretilmesine, elektrik santrallerinin kurulmasına konu mevzuatın takibi ve mevzuat gereğince alınması zorunlu izinlerin alınması,
 • Lisansların tadil ve devir işlemleri,
 • İmar planlarına karşı açılmış idari davaların takibi,

Avukatlık Hizmetleri

Kayaş Hukuk Bürosu müvekkillerini mahkemeler, icra daireleri ve ilgili merciler huzurunda titizlikle temsil etmenin yanı sıra önleyici hukuk  hizmetleri de vermektedir.

Çalışma Alanları:

 • Aile ve Miras Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Gayrimenkul ve Kira Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Tüketici Hukuku

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk alternatif bir çözüm yolu olup; yapılan yasal düzenlemelerle iş hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilerek, dava öncesi arabuluculuk yoluna başvuru zorunlu hale getirilmiştir. Yine taraflar kendi iradeleriyle her zaman ihtiyari arabuluculuk sürecini başvurabilirler.

Arabuluculuk dava yoluna göre daha hızlı, ekonomik ve uyuşmazlığın her iki tarafının da kazanması esasına dayalı bir alternatif çözüm yoludur.